A program eredményei

 
A célterületen élő fiatalok cselekvésen alapuló tudatformálása, fenntartható tájhasználat és társadalmi kép kialakítása:
Az indikátor meghatározásánál azt vállaltuk, hogy a programjaink hatása a célterületen élő fiatalok tudatformálásában megduplázódik. /nehezen mérhető indikátor, hiszen nincs kiindulási alap/
Az ifjúsági programjainkkal 96 közép és 27 általános iskolát kerestünk meg, közvetve 5 000 főt értünk el. Az ifjúsági programokba közvetlenül 1154 fiatal kapcsolódott be. A „Ne szennyezd a Szamost” szakmai előadásokon, fórumokon 355 fiatal vett részt, 182 fiatal küldte be alkotásait a meghirdetett „Ne bántsd a Szamost” képzőművészeti vetélkedőre, 69 fiatal kapcsolódott be az „Ember és a természet” környezetvédelmi vetélkedőbe, 50 fiatalnak szerveztünk környezetvédelmi tábort, és 498 fiatal vett részt a Szamos folyó mentén illegálisan lerakott szemét összegyűjtésében.

A monitoring és a lezárt projektek eredményeinek tudatosítása, az így keletkező értékek hasznosíthatóságának tudatosítása:
A program során létrejött eredmények (közvetlen tudatformáló programrészek: szakmai fórumok, környezetvédelmi táborok, a közvetett tudatformáló programrészek: környezetvédelmi vetélkedők, képzőművészeti pályázat, a létrehozott és használt kommunikációs eszközök: website, film, kiadványok, szórólapok, sajtóanyagok, hirdetések) segítségével a projekt tudatosította a Szamos folyó értékei megőrzésének fontosságát.
A kommunikációs eszközök úgy becsüljük, hogy mintegy 200.000 embert ért el.(nyomtatott, elektronikus és online média, reklám, TV, honlap)

Helyzetfeltáró és monitoring tanulmány-, valamint ismeretterjesztő kiadványok, szóróanyagok, film készítése:
A program során elkészült anyagok: 13 511 db
Kiadvány: 5 000 db, szórólap: 5 000 db, meghívó: 2 000 db, 1 000 db CD, DM levél: 500 db, 2+2 db tanulmány, 6 db újsághirdetés, 1 db weblap.
 
Illegális hulladék lerakók feltérképezése és megszüntetése:
A feltérképezett illegális hulladéklerakók felét megszüntettük.

Felnőtt társadalom részére szervezett programok, nyitó és záró konferenciák, tájékoztató. Ifjúsági programok. Weblap közös szerkesztése és működtetése.
A program során összesen 22 ilyen esemény volt. (10 román oldalon)
22 db: 
2. HUN +2 RO nyitó és záró konferenciák, 2 HUN 2 RO sajtótájékoztatók, 3 +3 "Ne szennyezd a Szamost" szakmai fórum, 1 + 1 "Ember és természet" vetélkedő, 1 + 1 "Ne bántsd a Szamos "képzőművészeti pályázat, 1 + 1" A folyó és az ember "ifjúsági tábor, 1 Víz Világnapja 2012 szakmai konferencia, 1. honlap.
 
A természetvédelmet népszerűsítő események száma.
A program során összesen 21 a programot népszerűsítő eseményt szerveztünk.
 
A folyó part jobb környezeti állapota.
A program a Szamos folyó Vásárosnamény Szatmárnémeti közötti szakaszát (67,5 km) érintette, összesen csaknem 13 500 ha-t. (67,5 km x 1 km x 2)

email: btke2012@gmail.com
web: www.btke.hu
cím: 4841 Jánd, Arany J. tér 1/A

tel: +36-30-3761290


HURO/1001/065/1.3.1. „Clear Szamos” www.huro-cbc.euwww.hungary-romania-cbc.eu