A programról

A projekt címe: „Tiszta Szamos” – Clear Szamos
A projekt kódszáma: HURO/1001/065/1.3.1.
Projekt Vezető Partner: Beregi Természet-és Környezetvédelmi Egyesület, Jánd – Magyarország
Projekt Partner: Asociatia Handicapatilor Fizic
                        Satu Mare, Str. Nicolae Golescu 39.
                        Románia 440115

Program összköltsége: 71.102,80 EURA program céljai

Általános célok:
 • Hangsúlyosan felhívni a figyelmet a folyó által kínált lehetőségek fenntartható módon történő használatára, a környezeti állapot javítására, megtartására.
 • A program célja tudatformáló akciók, programok segítségével megállítani a Szamos folyó természeti értékeinek további pusztulását.
Operatív célok:
 • A folyó mellett élők ösztönzése a tőlük függőszennyezések megakadályozására, ipari szennyezések visszaszorítására.
 • A Szamos folyó mellett élők közül minél többen ismerjék fel, hogy a jövőbeni megélhetésük biztosítása (mezőgazdaság, turizmus), egészségük megőrzése (egészséges ivóvíz, termőföld) nagyban függ attól, hogy mennyire tudjuk megőrizni a Szamos folyó tisztaságát.
 • Kidolgozott cselekvési programok, szakmai rendezvények, figyelem felhívó kiadványok segítségével társadalmi tudatformálás.
Problémák, és kihívások:
 • A folyó vízminősége meghatározza az itt élők életét, számukra alapvető vízbázist ad, megélhetést jelent (halászat, hajózás, túrizmus, mezőgazdasági termelés)
 • Az ember tevékenységeivel befolyásolja a folyó, mint ökológiai rendszer életét.
 • Az elmúlt években bekövetkezett Szamost érintő ipari szennyezések, kommunális hulladék szennyezések folyamatosan csökkentik a folyó mellett élők életlehetőségeit.
Szinergia
 • A megvalósítandó projektünk összhangban van a már megvalósult Szamos folyót érintő programokkal.
 • A "Tiszta Szamos" projekt erősíti a megvalósult programok eddig elért eredményeinek társadalmi beágyazódását, a folyó adta lehetőségek felismerését.

A projekt tevékenységi csomagjai

A projekt felnőtt programjai:
 • Víz Világnapja 2012. Szakmai konferencia Szatmárnémetiben.
 • „Ne szennyezd a Szamost” - Szakmai tréningek a képzők képzése elv alapján célterületenként három helyszínnel - Tematikájában a Szamos folyó és a természeti értékek veszélyeztetettségének bemutatása, lehetőségek, megoldások keresése.
 • Nyitó és záró konferencia.
A projekt fiataloknak szóló programjai:

 • „Ne bánts a Szamost!”: A programban a képzőművészet eszközeivel hívjuk fel a figyelmet a Szamos folyó értékeire és veszélyeztetettségére. Három korosztály nevezhet rajz, festett mozaik és egyéb képzőművészeti alkotásokkal. A beérkező anyagból kiállítás készül a Víz Világnapja 2013 alkalmából, majd vándorkiállítás formában a lakossági, önkormányzati tájékoztatók helyszínein is bemutatásra kerülnek.
 • Kétfordulós, kétnyelvű, Internetes környezetvédelmi vetélkedő a web-lap kihasználásával.
 • „Ember és a Természet” környezetvédelmi vetélkedő
 • A vetélkedő kötelező gyakorlati feladatai: a folyó menti illegális hulladék lerakók feltérképezése, hulladékgyűjtő akciók megtartása, települési hulladék kommandók kezdeményezése, az újrakeletkezés megakadályozása érdekében.
 • „A folyó és az ember” – szakmai tábor fiataloknak. 25-25 magyarországi és romániai fiatal részére, szervezett gyakorlati szakmai képzést nyújtó 7 napos táborozás.
Kommunikációs tevékenységi csomag:
 • Sajtótájékoztatók, újsághirdetések.
 • Információs tábla készítése.
 • Honlap, kétnyelvű kiadványok, szórólapok, meghívók készítése.
 • 6 perces film készül a projektről. (2000 db CD) 


email: btke2012@gmail.com
web: www.btke.hu
cím: 4841 Jánd, Arany J. tér 1/A

tel: +36-30-3761290


HURO/1001/065/1.3.1. „Clear Szamos” www.huro-cbc.euwww.hungary-romania-cbc.eu